↑ Torna a L’escola

Equip docent

 

CLAUSTRE DE MESTRES 2015 – 2016

Mestres Tutors/es i coordinadors/es cicle

P3

A

Júlia Carrasco

B

Lidia Mor

C

Susi Josep

P4

A

Elena Nogueras

B

Bàrbara Aguiló (coor EInf)

C

P5

A

Ana Valverde

B

Meritxell Riera

C

Natàlia Expósito/Marta Ramon

1r

A

Sandra Caparrós

B

Dàlia Balmes

C

Lluïsa Aymerich

2n

A

Teresa Sillué (coor CI)

B

Annabet Antúnez

C

M Àngels Anfruns

3r

A

Itziar Larrañaga

B

Esther Pérez

C

Rosa Montserrat Roig

4t

A

Nicolau Prat

B

Alícia Fernández

C

Ana Barceló

A Meritxell Martín (coor CS) B Begoña Meroño C Elisabet Tenas

A

Carmen Badia

B

Caren Pou

C

Joan Ramon Cabús

 

Mestres especialistes i reforç. Responsables Departaments

Reforç P3

Magdalena Izquierdo

Reforç P4

Magdalena Izquierdo, Maria Font

Reforç P5

Maria Font

Reforç Cicle Inicial

Anna M. González

Responsable material i inventari música infantil

Bàrbarà Aguiló

Responsable biblioteca infantil

Bàrbarà Aguiló

Responsable material i inventari psicomotricitats infantil

Bàrbarà Aguiló

Educació especial i audició i llenguatge

Marta Ramon

Educació especial Reme García. Carmen Luzón

Música

Maria Asensio (Coor CM), Mar Fidalgo

Llengua anglesa

Mar Fidalgo, César Milian, Victoria Gallego

Educació física

Àngel Álvarez, Anna Fuentes, Begoña Meroño

Religió catòlica

Anna Fuentes

Assessora EAP

Mireia Caralt

Assistent EAP

Elisabet Camacho

Fisio EAP

Júlia Aloy

Mestra del Creda

Maite Piqueras

Mestra ONCE

Esther Orgaz

Departament d’EE

Reme GarcÍa

Departament de Llengües

Mar Fidalgo

Departament de Música

Maria Asensio

Departament d’Audiovisuals

Mar Fidalgo

Departament d’Informàtica

César Milian

Departament de Naturals

Anna Fuentes

Departament d’Educació Física

Begoña Meroño

Coordinador TAC

César Milian

Responsable de Riscos Laborals

Annabet Antúnez

 

 

EQUIP DIRECTIU

 

Direcció
Margarida Clofent
Cap d’Estudis Reme García
Secretària Anna M. González