↑ Torna a AMPA

Consell Escolar

 El Consell Escolar d’un centre educatiu és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del centre. En aquests enllaços trobareu informació al respecte, així com les persones que composen el Consell de la nostra escola.

– Què és el Consell Escolar?

– Composició Consell Escolar 2012.

 

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2.012

Una vegada acabat l’escrutini de les eleccions d’avui 16 de gener de 2013, on la participació ha estat del 16,80% del cens, les dues candidates més votades de les sis candidatures que es presentaven, i que entren a formar part del Consell Escolar de l’escola per quatre anys, són:

  • Elisabeth Desongles
  • Mariona Maresma

Els altres candidats amb vots, i que queden com a suplents en cas de baixes, són (en l’ordre de votacions):

  • Carlos Moles
  • Pere Jolís
  • Raül Rancé
  • David Fernàndez

Agrair a tots els que vàreu anar a votar el vostre temps i ganes de participar. Votar és un dret que tenim en una societat democràtica i cal fer-ne ús, però també és un deure, una responsabilitat amb l’educació dels nostres fills, i l’hem d’exercir.

 

D’acord amb les previsions de l’article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, i complint la resolució ENS/2475/2012, de 25 d’octubre, la direcció del centre ha convocat les eleccions al Consell Escolar en el sector dels pares i mares o tutors dels alumnes per al proper 16 de gener de 2013.
La documentació oficial sobre les eleccions al Consell Escolar per aquest any 2012 la trobareu en aquest enllaç:
– Procés electoral al C.E. 2012.

 

VOTAR LA CANDIDATURA DE L’AMPA, ÉS AFAVORIR LA MILLOR COMPOSICIÓ DEL SECTOR DELS PARES I MARES O TUTORS O TUTORES EN EL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE.


RECORDEU, ELS CANDIDATS MEMBRES DE JUNTA DE L’AMPA A LES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2.012 SÓN:

  • CARLOS MOLES  /  DAVID FERNÀNDEZ  /  RAÜL RANCÉ

 

CALENDARI DEL SECTOR DELS PARES I MARES O TUTORS O TUTORES DELS ALUMNES:

– 3 de desembre de 2012: inici del procés.

– 3 de desembre de 2012: publicació del cens electoral, en què hi consten tots els pares/mares/tutors legals de tots els alumnes actualment matriculats al centre. Es pot consultar al mateix col.legi.

– Fins al 10 de desembre de 2012: reclamacions del cens.

– 13 de desembre de 2012: constitució de Meses.

– 17 de desembre de 2012: presentació de candidatures.

– 16 de gener de 2013: VOTACIONS.

– Constitució Nou Consell Escolar: 24 de gener de 2013.

 

VOTACIONS:

– Horari de votacions:
8:45 a 9:15 / 12:15 a 12:45 / 14:45 a 15:15 / 16:15 a 19:00

– Lloc de les votacions: a l’escola, en la biblioteca de l’edifici Rial.

 

RECORDEM QUE:

– Es poden presentar candidats tots els pares, mares i tutors o tutores legals dels alumnes actualment matriculats.

– Cal presentar la documentació personal acreditativa: DNI, passaport o carnet de conduir.

– Cada elector/a podrà votar un nombre màxim de dues persones d’entre tots els candidats.

Poden votar el pare i la mare de cada alumne, o tutor o tutora legal, llevat que la pàtria potestat estigui conferida en exclusiva a un dels progenitors, cas en el qual només aquest té dret de vot.

– El vot és personal, directe i secret. No s’admet la delegació de vot ni el vot per correu.